Služby rkokno.cz

Umíme toho hodně.

Ale jen tolik, abychom ve všem byli profíci.

 • Nepodceníme právní přípravu Vaši nemovitosti k prodeji
 • Navrhneme způsob prodeje a poradíme s tržní cenou
 • Vybereme vhodnou inzerci na nejfrekventovanějších realitních portálech, Fcb, atd.
 • Oslovíme prověřené klienty z naší denně aktualizované databáze
 • Organizujeme prohlídky po dohodě také o sobotách a v neděli
 • Zajistíme podklady pro prodej (list vlastnictví, snímky z katastrální mapy, nabývací tituly, PENB apod.)
 • Vypracujeme kupní – předkupní smlouvy (zdarma máte konzultaci s advokátem)
 • Kupní cena bude na pojištěném jistotním účtu úschovy u advokáta nebo notáře
 • Uhradíme poplatky spojené s podáním kupních smluv do katastru nemovitostí
 • Oficiálně předáme nemovitost novému vlastníkovi na základě předávacího protokolu
 • Pomůžeme s převody energií, vody a plynu na nového vlastníka
 • Jsme schopni Vám vyhledat nemovitost k přestěhování po celé ČR

Našim cílem je dlouhodobé partnerství směřující k Vaši spokojenosti

 • Denně aktualizujeme databázi poptávajících klientů
 • Snažíme se vyloučit z této databáze tzv. chronické neplatiče a problémové nájemníky
 • Poradíme s nastavením ceny
 • Zajistíme inzerci, realizaci prohlídek, právní servis a předání nemovitosti
 • Klienty před uzavřením nájemních smluv prověřujeme v insolvenčním rejstříku
 • Připravíme kvalitní smlouvy také v anglickém jazyce
 • Nemusíte přes nás nemovitost jen pronajímat – můžeme aktualizovat a prodlužovat již uzavřené smlouvy nebo sepsat správně výpověd‘

Pomohli jsme klientům profinancovat koupi více než 2450 nemovitostí.

 • Máme dokonale propracovaný systém návaznosti mezi složením kauce, vyřízením úvěru a koupí nemovitosti
 • Vyjednáme pro Vás nejvýhodnější podmínky úvěrů u různých bankovních subjektů a nejnižší úrokové sazby
 • Projdeme s Vámi úvěrové smlouvy, abychom Vás ochránili před skrytými podmínkami a platbami
 • Úvěr pro Vás vyřídíme kompletně, v co nejkratším možném čase a zajistíme potřebné podklady a dokumenty pro banku

Garantujeme Vám, že čas, který investujete do první schůzky s námi, se Vám mnohonásobně vrátí!

Jiří Kučírka

Hypoteční a úvěrový specialista
+420 724 601 077
financovani@jkfiesta.cz
 Jiří Kučírka
V případě Vašeho souhlasu Vás budeme emailem informovat o průběhu Vašeho obchodu. Také Vám zpřístupníme náš zcela nový systém pro sledování zakázek online.
 • Nemovitosti prověřujeme po právní stránce všemi dostupnými prostředky
 • Spolupracujeme se všemi bankovními institucemi v ČR
 • Navrhneme způsob prodeje a poradíme s tržní cenou
 • Vyřídíme Vám skvělý hypoteční úvěr přes našeho vlastního finančního poradce
 • Organizujeme prohlídky po dohodě také o sobotách a v neděli
 • Zajistíme podklady pro prodej (list vlastnictví, snímky z katastrální mapy, nabývací tituly apod.)
 • Vypracujeme kupní – předkupní smlouvy (zdarma máte konzultaci s advokátem)
 • Kupní cena bude na pojištěném jistotním účtu úschovy u advokáta nebo notáře
 • Uhradíme poplatky spojené s podáním kupních smluv do katastru nemovitostí
 • Oficiálně předáme nemovitost novému vlastníkovi na základě předávacího protokolu
 • Pomůžeme s převody energií, vody a plynu na nového vlastníka
 • Zařadíme Vás do aktuální databáze poptávajících
 • Snažíme se nabízet prověřené nemovitosti solidních majitelů
 • Zajistíme pro Vás prohlídky také o víkendech a večerech
 • Smlouvy vyhotovíme kvalitně i v anglickém jazyce
 • Kvalitně předáme nemovitost na základě předávacího protokolu
 • Nemusíte si nemovitost přes nás pronajmout a přesto se můžete bezplatně poradit o stávajících smlouvách
 • Znalecký posudek pro dědické řízení
 • PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)
 • Daňové přiznání
 • Poradíme, jak postupovat při oddlužení nemovitosti

Informace pro spotřebitele

Dojde-li mezi zprostředkovatelem a klientem ke sporu, má klient právo na mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Poučení o právu odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni uzavření této smlouvy (v případě, že byla smlouva uzavřena mimo obchodní prostory zprostředkovatele).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat OKNO NEMOVITOSTÍ, s.r.o., se sídlem Brno, Kořískova 1344/47, PSČ 62100, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení na další straně, není to však Vaší povinností

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady

Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě

Formulář - odstoupení od smlouvy
Zásady ochrany osobních údajů/Privacy policy
Domluvte si schůzku s našim specialistou.   Kontakty
Recenze na google firmy
4,8
72 recenzí
4,9
148 recenzí
4,9
83 recenzí